Vegdirektoratet har utarbeidet høringsutkast til revidert utgave av vegnormal N301 Arbeid på og ved veg. Forslaget skal erstatte dagens versjon fra 2022.

Send inn høringsinnspill

Vi ber om at innspill og forslag fra hver høringspart samordnes i én felles uttalelse per part. For eksempel ønskes én felles uttalelse per kommune, fylkeskommune og så videre.

Høringsutkastet er lagt ut i Statens vegvesens høringssystem Enquiry for vegnormaler. Her logger du inn og oppretter bruker med epostadresse og gir innspill som kommentarer direkte i utkastet.