Informasjon om høring: Endringer i bilforskriften på bakgrunn av at to nye forordninger er vedtatt i EU

To typegodkjenningsforordninger vedrørende hhv utslipp og kunstig lyd på elbiler vedtatt, og må tas inn i bilforskriften (forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil)