Informasjon om høring: Gjelder endrede sluttdatoer for registrering av traktor med motorer trinn V.

Forslag om endring av traktorforskriften