Vegdirektoratet sender på høring forslag om endring i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (heretter «bilforskriften»). Bakgrunnen for endringene er at det er vedtatt en ny forordning, som Norge i henhold til EØS-avtalen er forpliktet til å implementere i norsk regelverk.

  • Ny forordning 2016/1004 som oppdaterer ECE-regulativ i norsk godkjenningsregelverk for bil
  • Bruk av 'bilforskriften' som formell korttittel for forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil