Ny forordning (EU) 2016/1718 sendt på høring. Gjelder måling av utslipp fra biler i virkelig trafikk ifm typegodkjenning, ved hjelp av spesielt måleutstyr.

Godkjenningsregelverket for bil og tilhenger til bil springer ut av rammedirektiv 2007/46/EF og avledede rettsakter. Utslippskrav og målemetoder reguleres bl.a. av forordningene (EF) nr. 595/2009 og (EU) nr. 582/2011. Forordning 2016/1718 endrer sistnevnte, og omhandler konkret portabelt måleutstyr slik at overholdelse av utslippskrav skal kunne verifiseres i virkelig trafikk.