Ny forordning (EU) 2017/79 sendt på høring. Gjelder spesifikke krav og testprosedyrer for typegodkjenning av eCall (automatisk nødanropssystem) i biler.

Forordning (EU) 2017/19 beskriver tekniske krav og testprosedyrer for typegodkjenning av 112-basert eCall i kjøretøy, og supplerer og endrer forordning (EU) 2015/758. For øvrige detaljer og ikrafttredelse, se vedlagte høringsnotat.