Høringen gjelder indeksjustering av gebyrene for førerprøver, utstedelse av førerkort og kompetansebevis, enkeltgodkjenning og typegodkjenning av kjøretøy samt godkjenning av amatørbygde kjøretøy og prototyper, periodisk kjøretøykontroll, utstedelse av kort for digital fartsskriver, påskiltingsgebyr, gebyr for dagsprøvekjennemerker og utstedelse av fellesskapsløyver.

I tillegg korrigeres tidligere foreslåtte gebyrsatser for godkjenning av alkolåsverksted i ny forskrift om alkolås, alkolåsverksted mv, godkjenning som kontrollorgan, teknisk leder og kontrollør i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy og godkjenning som opplæringsvirksomhet i ny forskrift om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy.