Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag om økning av gebyrer i forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort.

Forslaget innebærer indeksjustering av gebyrene for førerprøver, utstedelse av førerkort og kompetansebevis, enkeltgodkjenning og typegodkjenning av kjøretøy samt godkjenning av amatørbygde kjøretøy og prototyper, periodisk kjøretøykontroll, utstedelse av kort for digital fartsskriver, påskiltingsgebyr, gebyr for dagsprøvekjennemerker og utstedelse av fellesskapsløyver.