Vegdirektoratet foreslår å endre forskriften slik at den åpner for bruk av identifikasjonslys på politiets uniformerte utrykningskjøretøy.

Identifikasjonslyset skal være montert på en rampe på bilens tak og hensikten er å øke synligheten i ulike situasjoner og fungere forebyggende med tanke på lovbrudd, eksempelvis utenfor forsamlingssteder, i boligstrøk og ved demonstrasjoner. Med andre ord er hensikten også at dette lyset skal virke gjenkjennende og uten å virke provoserende eller urovekkende overfor omgivelsene. Det skal ikke brukes under utrykning. Identifikasjonslyset innebærer ikke at man skal gi fri veg for politiet ettersom dette ikke handler om utrykning, men å vise politiets tilstedeværelse.