Forslag til endringer i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil og forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy.

Bakgrunnen for endringene er at det er vedtatt en ny forordning (EU) nr. 1230/2012 om masser og dimensjoner, som Norge i henhold til EØS-avtalen er forpliktet til å implementere.