Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve.


Vegdirektoratet sender på høring forslag om endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve i forskrift 25. januar 1990 om bruk av kjøretøy (heretter bruksforskriften) § 5-4 nr. 4 bokstav a, fotnote 1 til tabell fire, slik at det ikke er nødvendig med ruteløyve ved bruk av buss innrettet for kombinert transport over 12,40 meter.