Vegdirektoratet har i forbindelse med det pågående arbeidet med bompengereformen, fått i oppdrag å utrede og komme med en anbefaling til overordnede måleindikatorer. Dette er indikatorer de nye regionale bompengeselskapene skal rapportere etter og som legges til grunn for myndighetenes vurderinger av virksomheten.

Forslaget til overordnede måleindikatorer sendes med dette på høring. Frist for innsendelse av høringssvar er 31. mai 2016.