Gjelder sluttdatoer for registrering med EURO 4-motorer.

Statens vegvesen sender med dette forslag til endring i forskrift 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel på offentlig høring. EU har vedtatt en ny forordning som Norge etter EØS-avtalen er pålagt å implementere.