Dagens rundskriv, NA-Rundskriv 33/92, er gammelt og modent for revisjon.

Vi har ved revisjonen av rundskrivet, ivaretatt gjeldende rundskriv fullt ut og forsøkt å ivareta trafikksikkerheten både under og etter anleggsperioden. Samtidig har vi laget en fremtidsrettet mulighet for store anleggsmaskiner som har behov for å krysse en veg i anleggsperioden for en ny veg. I tillegg sikrer vi like konkurransevilkår for entreprenørene ved å stille krav om at det skal vises til dette rundskrivet i kontraktene dersom det er tenkt benyttet på en kontrakt.