Høring om forslag til endringer i forskrift av 17. juni 2016 nr. 699 om sykkelritt på veg (sykkelrittforskriften).

Vegdirektoratet foreslår på oppdrag fra Samferdselsdepartementet mindre endringer i sykkelrittforskriften.

Forslaget gjelder primært etablering av hjemmel for å dispensere fra opplæringskravene i sykkelrittforskriften.

Videre innebærer forslaget en innføring av hjemmel for lagring av personopplysninger i forbindelse med utstedelse av kompetansebevis og innføring av krav til synlighetstøy.