Vegdirektoratet har sendt på høring forslag om endring av forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5 for å tillate modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog på veger som er tillatt for tømmervogntog med lengde 24,00 m.

Forslaget innebærer å endre sporingskravet for modulvogntog type 1 og 2 til kravet som gjelder for tømmervogntog med lengde over 19,50 m. Endringen innebærer også at veger som skal tillates for modulvogntog type 1 og 2 ikke lenger vil vurderes i henhold til kriteriene i NA-rundskriv 2016/1 Kriterier for vurdering av vegers egnethet for modulvogntog.