Høring av forslag til endring av vedlegg 1 til førerkortforskriften - kapittel 12 - helsekrav ved diabetes, ble sendt på høring 15. desember 2014 med høringsfrist 15. mars 2015. På bakgrunn av høringsinnspill og videre arbeid har Helsedirektoratet valgt å sende på høring et endret forslag til bestemmelser for førerett ved diabetes.

Det er gjort vesentlige endringer i forhold til det opprinnelige høringsforslaget. Nytt forslag til helsekrav ved diabetes sendes derfor på høring til berørte høringsinstanser med seks ukers høringsfrist. De nye helsekravene til førerett skal tre i kraft fra 1. januar 2016.

Forslaget til nye bestemmelser er i sin helhet utarbeidet av Helsedirektoratet, men sendes av tekniske grunner på høring av Vegdirektoratet.

Oppsummering [13.06.2016]