Revidert versjon av V830 Nasjonalt vegreferansesystem

Som en konsekvens av regionreformen, er vegnettsmodellen i NVDB bl.a. gjort uavhengig av administrative grenser. Denne håndboka gjenspeiler modellendringen, med justeringer som har vist seg nødvendige i prosjektets gang.