EU har vedtatt to nye rammeforordninger - samt i alt 9 tilhørende teknisk/administrative forordninger - for godkjenning av slike kjøretøy.

De nye regelverkene trer bindende i kraft fra 1. januar 2016.

Vi gjør oppmerksom på at dette er to separate høringer:

  1. Ny forskrift om godkjenning av traktor - forordning (EU) nr. 167/2013 m.m.
  2. Ny forskrift om godkjenning av moped og motorsykkel - forordning (EU) nr. 168/2013 m.m.

Bakgrunnen er at EU har vedtatt to nye rammeforordninger - samt i alt 9 tilhørende teknisk/administrative forordninger - for godkjenning av slike kjøretøy. De nye regelverkene trer bindende i kraft fra 1. januar 2016.

Høringsnotatene er nå oppdatert ved at enkelte skrivefeil er rettet opp. Dette har ikke medført endringer i innholdet (25.06.2015)

Traktor

Vær oppmerksom på at vi har lagt ved lenker til de danske utgavene av forordningene. Offisiell oversettelse til norsk foreligger ennå ikke. Ønsker du å lese forordningen på engelsk, kan du bytte ut «DA» med "EN" midt i nettadressen øverst i skjermbildet når du har oppe den danske utgaven.

MC

Vær oppmerksom på at vi har lagt ved lenker til de danske utgavene av forordningene. Offisiell oversettelse til norsk foreligger ennå ikke. Ønsker du å lese forordningen på engelsk, kan du bytte ut «DA» med "EN" midt i nettadressen øverst i skjermbildet når du har oppe den danske utgaven.