Nye godkjenningsforordninger vedrørende krav til CO2 mv. for produsenter av person- og varebiler er vedtatt, og må tas inn i forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler.

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring i forskrift om krav til CO2 mv. for produsenter av person- og varebiler på offentlig høring. EU har vedtatt syv nye forordninger som Norge etter EØS-avtalen er pålagt å implementere.