Statens vegvesen arbeider med å innføre AutoPASS i ferjedriften. I den forbindelse er det behov for å forenkle dagens riksregulativ for ferjetakster.

Det er utarbeidet et forslag til et eget regulativ som skal gjelde for ferjesamband som har innført AutoPASS-brikkebetaling.