Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Forslaget gjelder endring av overgangsbestemmelse for godkjenning av jord- og skogbrukstraktorer i § 6-3a, der rammeforordning (EU) nr. 167/2013 allerede er tatt inn. Overgangsbestemmelsen bør nå utvides for å ta inn referanse til ytterligere fem forordninger som utfyller rammeforordningen. Dette gjelder henholdsvis forordningene (EU) nr. 1322/2014, (EU) nr. 2015/68, (EU) nr. 2015/96, (EU) nr. 2015/208 og (EU) nr. 2015/504.

Nytt regelverk for godkjenning av jord- og skogbrukstraktorer trer bindende i kraft fra 1.1.2016. I mellomtiden vil det komme jord- og skogbrukstraktorer som er dokumentert etter dette regelverket. Overgangsbestemmelsen skal sikre at disse kjøretøyene skal kunne godkjennes i Norge.