Høring av forslag til ny lovbestemmelse § 40 c i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) og forslag til ny forskrift om alkolås, alkolåsverksteder mv.

På vegne av Samferdselsdepartementet foreslår Vegdirektoratet et påbud om alkolås i alle minibusser og busser (kategori M2 og M3) som driver løyvepliktig persontransport i Norge. 

Høringssvar

Last ned høringssvar nedenfor (oppdatert 12.9.2018)