Vegdirektoratet sender med dette på offentlig høring forslag til forskrift om endring av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy og forslag til ny forskrift om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy (kontrollopplæringsforskriften).

På bakgrunn av direktiv 2014/45/EU foreslår Vegdirektoratet blant annet krav til opplæring av kontrollører, krav om kontroll av traktor og nye regler for kontrolltidspunkt.

Høringsoppsummering

Forslag til endring av forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy og forslag til ny forskrift om opplæring i periodisk kontroll, som ble sendt på høring 21.12. 2016, er nå oppsummert. Forskriftene ble fastsatt 22. mai 2018 og trer i kraft 1. oktober 2018. Forskrift 22-05-2018 nr. 740 om endring av forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy og forskrift 22-05-2018 nr. 741 om opplæring i periodisk kontroll er tilgjengelig på Lovdata.

Nedenfor finner du Vegdirektoratets oppsummering av høringen (høringsinstansenes merknader til høringsforslagene og Vegdirektoratets vurderinger og konklusjoner). (1.6.2018)