På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Vegdirektoratet ut høring om forslag til bruk av personlige bilskilt.

Vegdirektoratet foreslår at de som ønsker det kan bestille personlige bilskilt til bilen sin.

Det vil koste 9000 kroner, og tekst som kan oppfattes som støtende eller upassende eller ligner på eksisterende skilt vil ikke bli tillat. De personlige bilskiltene vil ha samme størrelse som ordinære bilskilt. Det vil være en begrensning på sju tegn inklusive eventuelle mellomrom i hvert bilskilt. 

Forslaget er knyttet til endring av forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy kapittel 2.