Vegdirektoratet foreslår at plasseringen av taklykten skal bestemmes ut fra krav til synlighet, i stedet for gjeldende bestemmelse i kjøretøyforskriften som begrenser plasseringen til fremre del av taket.

Høring om forslag til endring i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 28-4 nr. 12.2 annet ledd første punktum.