Det fremgår av parkeringsforskriften 36 femte ledd at satsene for kontrollsanksjonene skal reguleres hvert femte år i takt med konsumprisindeksen.

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag om justerte satser for kontrollsanksjoner. Det følger av parkeringsforskriften § 36 femte ledd, at satsene skal endres hvert femte år i takt med endringene i konsumprisindeksen. Endringene forutsettes satt i kraft 1. januar 2022.

Last ned høringsdokumentene

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.