Det fremgår av parkeringsforskriften 36 femte ledd at satsene for kontrollsanksjonene skal reguleres hvert femte år i takt med konsumprisindeksen.

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag om justerte satser for kontrollsanksjoner. Det følger av parkeringsforskriften § 36 femte ledd, at satsene skal endres hvert femte år i takt med endringene i konsumprisindeksen. Endringene forutsettes satt i kraft 1. januar 2022.

Last ned høringsdokumentene

Høringsoppsummering

Statens vegvesen har gjennomført en høring av justerte satser for kontrollsanksjonene i takt med endringene i konsumprisindeksen. Det følger av parkeringsforskriftens § 36 femte ledd at dette skal gjøres hvert femte år. (13.12.2021)