Vegdirektoratet har utarbeidet revidert AutoPASS-avtale med tilhørende Generelle betingelser samt veiledning til enkelte av bestemmelsene i de Generelle betingelser. Utkastene sendes nå på høring.

Selve avtaleformularet for AutoPASS-avtalen er kun gitt enkelte redaksjonelle endringer, og synes ikke å fordre høring.

Generelle betingelser til avtalen er derimot noe endret, og vil derfor være gjenstand for høring.

Den medfølgende veiledningen til bompengeselskapene vedrørende enkelte av bestemmelsene i Generelle betingelser er likeledes en nyskapning, og omfattes derfor av høringen.