Bakgrunnen for revisjonen er at det er behov for oppdatering i forhold til endringer i lover og forskrifter og nye veiledere som har kommet.

Enhetsverdier i dagens utgave er utdatert. Det er også innlemmet nye elementer; ROS-analyse og metodikk for ikke-prissatte konsekvenser i tidlig fase. Det er ikke gjort endringer av selve utredningsmetodikken, med unntak av forslag til ny ikke-prissatt metode i kapittel 2 om strategisk planlegging. Dette er en relativt begrenset revisjon.