Vegdirektoratet har utarbeidet forslag til revidert normal – håndbok 185 Bruprosjektering.

Når den nye normalen er godkjent, skal den erstatte 2009-utgaven samt veiledningsutgaven av 2011.