Forslag til Kollektivtransport på veg og gate har til hensikt å vise hvordan man kan tilrettelegge for kollektivtransport på offentlig veg, både på nye veger/anlegg og ved utbedring av eksisterende infrastruktur.

Veiledningen bygger på og samler krav fra normaler av betydning for kollektivtransportens kvalitet.