Forslag om endring av forskrift om bruk av kjøretøy og forskrift om gebyrer etter vegtrafikkloven.

Vegdirektoratet sender på oppdrag fra Samferdselsdepartementet forslag til endringer i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy og forskrift 17. september 1993 nr. 855 forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen.