Forslag til endring av kjøretøyforskriften og bruksforskriften for å innføre bruk av små kjennemerker.

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endring av forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy, og forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr. Forslaget til endringer gjelder bruken av små kjennemerker på biler.