Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny forskrift for sykkelritt.

Behovet for ny forskrift kommer som følge av forslag til ny vegtrafikklov § 7b om sykkelritt, om bruk av mobile vakter til trafikkregulering.

Det vil bli avholdt høringsmøte i Vegdirektoratet, Auditoriet, mandag 30. mai kl. 10–12.

Vi ber om at høringsinstansenes eventuelle kommentarer sendes innen 7. juni kl. 16:00. Det kan ikke påregnes at innspill som kommer etter denne fristen blir tatt i betraktning.