Implementering av Europa-kommisjonens forordning (EU) 2016/427

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil på offentlig høring. 

Forordning (EU) 2016/427 av 10. mars 2016 endrer forordning (EF) nr. 692/2008 når det gjelder utslipp fra lette personbiler og varebiler (Euro 6). Forordning (EF) 692/2008 inneholder tekniske bestemmelser om målemetoder, testdrivstoffer, og prosedyrer som skal til for å typegodkjenne biler etter forordning 715/2007. Forordning 2016/427 innfører nye testmetoder, (såkalt RDE-test). RDE-testen skal i større grad påvise utslipp i virkelig trafikk, herunder prosedyrer som skal følges for å kontrollere utslipp fra lette personbiler og varebiler.