Forslag om endring av bilforskriften og kjøretøyforskriften som følge av nye bestemmelser om vektendring på bil og tilhenger.

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endring av forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil og forskrift 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr.