Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift av 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Høringen gjelder i hovedsak endringer som følge av evalueringen av føreropplæringen. Dokumentet omhandler i tillegg forslag til andre språklige og praktiske forbedringer.