Høringen gjelder forslag om å gjennomføre i norsk rett forordning (EF) 561/2006 artikkel 13 nr. 1 bokstav f), som tillater medlemslandene å unnta kjøretøy/kjøretøykombinasjoner med en samlet tillatt totalvekt inntil 7 500 som bruker alternativt drivstoff fra visse bestemmelser i forordningen.

Høringen sendes ut på vegne av Samferdselsdepartementet, og er nært knyttet til høring om en nasjonal unntaksregel fra vektbegrensningene i førerkortklasse B for kjøretøy med alternativt drivstoff med tillatt totalvekt over 3 500 kg, men ikke over 4 250 kg.