Høringen gjelder forslag om en nasjonal unntaksregel fra vektbegrensningene i førerkortklasse B for kjøretøy med alternativt drivstoff med tillatt totalvekt over 3 500 kg, men ikke over 4 250 kg.

Samferdselsdepartementet har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utforme en nasjonal unntaksregel fra vektbegrensningen i førerkortklasse B som innebærer at førerkortinnehavere med førerkortklasse B på visse vilkår kan føre kjøretøy med alternativt drivstoff med en tillatt totalvekt mer enn 3 500 kg, men ikke over 4 250 kg.

NB. Det sto feil høringsfrist i første versjon av høringsbrevet. Riktig høringsfrist er 28. februar 2019.

Høringsoppsummering

 Publisert 1. april 2018.