Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet sende forslag til forskrifter om gjennomføring av delegert Kommisjonsforordning (EU) nr. 886/2013 og nr. 885/2013 på offentlig høring.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 886/2013 omhandler data og framgangsmåter for vederlagsfri framskaffelse av et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon for brukerne. Kommisjonsforordning (EU) nr. 885/2013 omhandler innføring av informasjonstjenester for sikker parkering av lastebiler og nyttekjøretøyer.