Statens vegvesen har gjennomført en utredning om vegforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet. Det er et stort behov for å bedre regulariteten vinterstid på fjellovergangene og gi næringsliv og befolkning mer forutsigbar og pålitelig transport mellom Østlandet og Vestlandet.

Utredningen har først og fremst analysert tenkbare utbygginger av riksvegforbindelsene mellom sentrale Østlandet og Vestlandet for å få grunnlag å foreslå hvilke av øst-vest forbindelsene som bør prioriteres når vegforbindelsene over fjellet skal utbedres.

Det har vært en stor interesse for utredningen, og Statens vegvesen har mottatt mange innspill fra forskjellige offentlige og private organisasjoner og interesseforeninger i løpet av arbeidet. Statens vegvesen har også organisert to innspillseminarer for å informere om arbeidet og gi mulighet for alle interessenter å komme med innspill og forslag. Det er lagt vekt på en åpen og inkluderende arbeidsform underveis, og vi inviterer herved brukere og berørte parter til å komme med innspill og kommentarer til utredningens rapport.

Utredningen er en del av strategi- og analysearbeidet til Nasjonale transportplan 2018 -2027 og blir et viktig grunnlag for kommende revideringer av Nasjonal transportplan. Det er i dette arbeidet de økonomiske prioriteringene skjer.

Vi ber om eventuelle synspunkter og kommentarer innen 8. mai 2015.

En oppsummering av innspill fra denne høringen vil bli oversendt til Samferdselsdepartementet.