Vegdirektoratet har utarbeidet utkast til V125 Gateveileder. Dette er en ny veileder til N100 Veg- og gateutforming.

Gateveilederen bygger på krav i normalene og har som formål å synliggjøre handlingsrommet som finnes innenfor dagens regelverk for å utforme gode og stedstilpassede gater. Veiledningen er først og fremst et verktøy i tidlig planfase, før selve prosjekteringen starter. Gateveilederen gir faglig grunnlag for å gjøre nødvendige avklaringer og prioriteringer som grunnlag for gateutforming. Det presenteres også et utvalg eksempler på gateutforming tilpasset ulike gatefunksjoner og gatebredder.

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.