Vegdirektoratet sender med dette på offentlig høring forslag til forskrift om endring av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy.

På bakgrunn av direktiv 2014/45/EU foreslår Vegdirektoratet krav til vandel for samtlige kontrollører i periodisk kontroll av kjøretøy.