Vi samler fagmiljøet innen bruvedlikehold i fylkeskommunene, Statens vegvesen og Nye Veier til læringsrike dager 5. og 6. juni i Stavanger.

Her finner du program, generell informasjon og påmeldingskjema (Berg-Hansen)

Påmeldingsfrist var 3. mai 2024

Kurs og konferanser