Nasjonalt tunnelforum blir arrangert 6. og 7. mars på Clarion Hotel Trondheim. Arrangør er Statens vegvesen, Nye Veier AS og fylkeskommunene.

Primærmålgrupper er tunnelforvaltere, sikkerhetskontrollører, brannvernledere, fagansvarlige elektro og ledere på vegtrafikksentralene.

Frist for påmelding var 5. februar.

Første dag

Møteleder Sigrun Nilsen (Nye Veier AS)

Agenda 6. mars
Tid Tema
0915–1000 Registrering
1000–1015 Velkommen – innledning ved fylkeskommune (Ole Jan Tønnesen, Møre og Romsdal fylkeskommune)
1015–1030 Kompetanseutvikling – ny arrangementskomite (Bjørn Arild Fossåen, Vegdirektoratet)
1030–1130 Aktuelt fra Statens vegvesen:
  • Vegdirektoratet; godkjenning, inspeksjoner, tolkning av regelverk (Ing-Cristine Ericson med flere)
  • Drift og vedlikehold; tunneloppgradering – kostnader – handlingsrom (Svenn Finden, Statens vegvesen)
1130–1230 Lunsj
1230–1330 Tunnelbranner – hvor farlig er det? (Espen Rostrup Nakstad, Helsedirektoratet)
1330–1405 Aktuelt fra fylkeskommunene:

Tunneloppgradering og revisjon av tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveg (Christian Forsmo, Nordland fylkeskommune)

1405–1440 En introduksjon til Nye Veiers FDV-system (Magnus Johansen)
1440–1455 Pause
1455–1535 FoU-erfaringer med system for termoscanning i E39 Glaskartunnelen (Erlend Alvsåker, Statens vegvesen)
1535–1730 Tunneloppgradering
  • Innledning ved Svenn Finden, Statens vegvesen
  • Case ved Kenneth Lyngsgård, Statens vegvesen
  • Gruppearbeid
1730–1745 Oppsummering ved Marit Brandtsegg, Vegdirektoratet
1900 Middag

Andre dag

Møteleder Olav Amund Myklebust (Møre og Romsdal fylkeskommune)

Agenda 7. mars
Tid Tema
0830–0900 Revisjon av veileder for risikoanalyser av vegtunneler (Inger Lise Johansen, Vegdirektoratet)
0900–0940 Kartlegging av transport av farlig gods (Arne Lærdal, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
0940–1000 Pause
1000–1100

Kan kunstig intelligens hjelpe oss med tunnelsikkerhet? (Rune Winther, Proactima).

Resultater fra pilotprosjekt med automatisk hendelsesvarsling i tunnel (Erling Drangsholt, Statens vegvesen VTS midt)

1100–1130

Trafikkstyring i tilknytning til vegtrafikksentralene (Einar Hauge, Statens vegvesen Trafikkstyring og beredskap)

1130–1230 Lunsj
1230–1250 Resultater fra test av brannspredning i avløpssystem i tunnel (Jens William Bjerkelund, Norconsult)
1250–1330 Systemteoretisk tilnærming til tunnelsikkerhet. Hva innebærer det i praksis? (Henrik Bjelland, Universitetet i Stavanger)
1330–1400 Ny TØI-rapport: Risiko for brann i tunge kjøretøy i vegtunneler med høy stigning (Kjetil Rød, Vegdirektoratet)
1400–1430 Oppsummering og avslutning ved Svenn Finden

For første gang arrangeres tunnelforumet i et samarbeid mellom Statens vegvesen, Nye Veier AS og fylkeskommunene. I arrangementskomiteen sitter Bjørn Arild Fossåen og Kjetil Rød (Vegdirektoratet), Svenn Egil Finden (Statens vegvesen) Sigrun Nilsen (Nye Veier AS) og Olav Amund Myklebust (på vegne av alle fylkeskommunene).