Type veiutstyr:
Vegrekkverk
Produsent:
Tertu
Leverandør:
Vik Ørsta AS
CE-merking:
1826-CPR-09-02-06-DR3
Hovedkomponent material:
Rør-/ellipseprofil
Stolpeavstand/elementlengde:
2 m
Styrkeklasse:
N2
Arbeidsbreddeklasse:
W5 ≤ 1,7 m
Skadeklasse:
A
Arbeidsbredde:
1,7 m
Deformasjonsbredde:
1,5 m
Rekkverksbredde:
0,36 m
Rekkverkshøyde:
0,755 m
Merknader:
Godkjent til bruk på veg med oppholdsareal eller transportåre ikke nærmere enn 15 meter utenfor rekkverk.
Sist oppdatert: