Resultatene fra reisevaneundersøkelsen brukes blant annet til samferdselsstatistikk, analyser av hvordan og hvorfor vi reiser, og i transportmodeller som anslår konsekvenser av ulike samferdselstiltak. Reisevaneundersøkelsen utføres fra 2016 kontinuerlig og er viktig for transportplanlegging.

Samferdselsdepartementet, Avinor, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier, Statens vegvesen og de ni byområdene står bak undersøkelsen. Flere konsulenter bidrar i arbeidet.

Reisevaneundersøkelsene har blitt gjennomført med jevne mellomrom siden 1985. I 1995 vedtok Stortinget at det skulle gjennomføres reisevaneundersøkelser hvert fjerde år. Undersøkelsene er gjennomført på omtrent samme måte, og vi kan derfor sammenligne resultatene for å se om reisevanene endrer seg over tid. Den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført i 2014, og det pågår nå et arbeid med å hente ut resultater fra 2018.