Du kan bruke førerkort fra alle land i Norge i inntil tre måneder. Førerkortet må være gyldig, og du må oppfylle de norske alderskravene.

Dette gjelder uansett om du oppholder deg i Norge midlertidig eller har fast bopel. Du kan se alderskravene under informasjonen om hver enkelt førerkortklasse.

Du som ikke har fast bopel i Norge, men har midlertidig oppholdstillatelse inntil seks måneder i forbindelse med et midlertidig arbeidsforhold, kan kjøre med førerkort fra andre land under hele det midlertidige oppholdet i Norge. Du må ha med både oppholdstillatelsen og arbeidskontrakten din under kjøring.

Førerkort fra Storbritannia

Britiske førerkort er gyldige i Norge på lik linje med førerkort fra EØS-land.

Førerkort fra Sveits

Sveitsiske førerkort er gyldige i Norge på lik linje med førerkort fra EØS-land.

Førerkort fra Japan

Gyldige japanske førerkort kan brukes i alle klasser i Norge i tre måneder. Klasse B er gyldig i ett år.

Førerkort fra Ukraina

Ukrainske førerkort er gyldige for kjøring i Norge så lenge ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainere gjelder i Norge.

Førerretten må dokumenteres med et gyldig fysisk førerkort. Les mer om førerkort fra Ukraina.

Krav til førerkortet

Norge er bundet av to internasjonale avtaler om veitrafikk. Hver av avtalene har en modell for nasjonale førerkort og en modell for internasjonale førerkort.  

Hvis ett av punktene under stemmer, kan du kjøre med førerkortet ditt i Norge i inntil tre måneder – eller i seks måneder hvis du har oppholdstillatelse og arbeidskontrakt:

  • Det er utstedt av et land som er tilsluttet Genèvekonvensjonen om veitrafikk av 1949, og utstedt etter denne førerkortmodellen. 
  • Det er utstedt av et land som er tilsluttet Wienkonvensjonen om veitrafikk av 1968, og utstedt etter denne førerkortmodellen.
  • Det er utstedt av et land som er tilsluttet Genève- eller Wienkonvensjonen, men ikke utstedt etter en av disse førerkortmodellene. Du må da ha en autorisert oversettelse av førerkortet ditt, for eksempel et internasjonalt førerkort etter Genève- eller Wienkonvensjonen. Det kan også være en oversettelse i originalutgave fra førerkortmyndighetene i utstederlandet, fra en autorisert translatør i Norge, fra en oversetter knyttet til Tolketjenesten eller fra en underviser ved en offentlig godkjent institusjon.
  • Det er utstedt av et land som ikke er tilsluttet Genève- eller Wienkonvensjonen, men det følger modellen i en av konvensjonene, eller EØS-modellen, og teksten på førerkortet er på engelsk, fransk eller tysk. Hvis teksten er på et annet språk, må du i tillegg ha et internasjonalt førerkort etter Genève- eller Wienkonvensjonen.

Når må du ha et internasjonalt førerkort?

Du må for eksempel ha et internasjonalt førerkort i tillegg til det vanlige førerkortet ditt hvis

  • førerkortet ditt er uten bilde
  • informasjonen på førerkortet ditt ikke er skrevet med det latinske alfabetet, men kun står på for eksempel arabisk, kyrillisk eller japansk
  • klassene på førerkortet ditt ikke følger de internasjonale klassene etter Genève- eller Wienkonvensjonen