Hvis du har behov for å få tilrettelagt teoriprøven din, må du søke om dette.

Du kan søke om en tilrettelagt teoriprøve hvis du har lese- eller skrivevansker eller av andre grunner har problemer med å besvare skriftlige spørsmål. 

Før du kan søke om tilrettelagt teoriprøve, må du søke om førerkort.

Søk i god tid

De fleste får svar på søknaden sin innen to uker, men det kan ta opptil fire uker. Når søknaden er godkjent, må du også regne med at det er ventetid før du får time til teoriprøven.

Slik søker du om tilrettelagt teoriprøve

Hvis du bruker en pc

  1. Gå til Kontakt oss-siden vår og fyll ut personlig informasjon i skjemaet.
  2. Last ned søknadsskjemaet for tilrettelagt teoriprøve.
  3. Fyll ut søknadsskjemaet og lagre det på pc-en din.
  4. Last opp søknaden og dokumentasjon fra for eksempel fastlege eller logoped.

Hvis du ikke bruker en pc

Fyll ut søknadsskjemaet, og send det med dokumentasjon til

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer 

Bestilling av time

Når du har fått innvilget søknaden din, får du et brev med informasjon om hvordan du bestiller time. 

Hvordan foregår en tilrettelagt teoriprøve?

Ved en tilrettelagt teoriprøve sitter du sammen med en sensor i eget rom. Sensoren kan hjelpe deg med å forstå oppgaven.

Trenger du tolk?

Ved teoriprøve for ADR, drosjesjåførkompetanse og yrkessjåførkompetanse kan du ikke bruke tolk. Det samme gjelder for tunge klasser. Du kan bare ta prøven på norsk. De tunge klassene er klasse C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE.

I de øvrige klassene kan du søke om å bruke tolk hvis du ikke forstår de språkene du kan ta teoriprøven på. Du må selv betale for å bruke tolk.

  • Du kan ta teoriprøven for klasse B på norsk (bokmål eller nynorsk), samisk, engelsk, sorani, arabisk (MSA) og tyrkisk. 
  • Du kan ta teoriprøven for klasse AM 146, AM 147 og T på norsk bokmål og nynorsk.
  • Du kan ta klasse A1, A2 og A på norsk bokmål og engelsk.
  • Du kan teoriprøven for klasse S på norsk bokmål og samisk.

Oversikt over trafikkstasjoner med tilbud om tolking

Trafikant øst

Trafikant sør

Trafikant vest

Trafikant midt

Trafikant nord