Oppkjøringer og koronasituasjonen

Les mer om når det er mulig å bestille oppkjøring i uke 22 i våre bestillingsrutiner og smittevernrutiner for oppkjøringstimer – oppdatert 25.05.2020 (PDF).

Se ukentlig statistikk over avholdte førerprøver (PDF) for uke 21.

Godkjenning som trafikkskole og kursarrangør

Fyll ut søknadsskjemaet og send inn til Statens vegvesen

Les mer om hvordan bli godkjent lærested for yrkessjåfører (tungbilskoler og bedrifter).

Godkjenning for trafikkopplæring i offentlig skoleverk

Fyll ut søknadsskjemaet og send det inn sammen med eventuell dokumentasjon på undervisningspersonellets kompetanse til Statens vegvesen.

Utdanningskrav til lærere

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. setter krav til lærernes utdanning. Les mer om utdanningskravene og last ned søknadsskjema for godkjenning som trafikklærer og faglig leder